Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza- niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brand New Galaxy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 27 w celu procesowania (obsługi) powyższego zgłoszenia / zgłoszenia przesłanego na adresy e-mail wskazane na naszej stronie internetowej.

Zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z pouczeniem…

Continue lendo em https://insbay.app/