Chat Commerce: สู่ยุค Chat Commerce, PayPal รองรับการส่งใบเรียกเก็บเงินผ่าน Facebook Messenger

PayPal เปิดบริการส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้าผ่าน Facebook Messenger ทำให้แม่ค้าออนไลน์สามารถขอรับเงินค่าสินค้า แล้วลูกค้าก็กดจ่ายเงินผ่าน PayPal ได้เลยแม่ค้าที่ขายของผ่านเฟซบุ๊กเพียงกดเปิดใช้ส่วนเสริม PayPal จากหน้าแชต จากนั้นจะสามารถสร้างใบเรียกเก็บเงินได้ เมื่อส่งใบเรียกเก็บเงินแล้ว ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถกดจ่ายด้วย PayPal ได้ทันที กระบวนการนี้ทำให้การเจรจาซื้อสินค้าไปจนถึงการจ่ายเงินแทบไม่ต้องออกจากหน้าต่างแชตเลยที่มา - PayPalGet latest news from Blognone Continue lendo em https://www.blognone.com/node/97499